KURUMSAL

Ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında, teknolojik bağımsızlık her zamankinden daha önemli bir konuma gelmiş bulunmaktadır. Savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamamız noktasında biz bize yetemediğimiz durumda bağımsız bir Türkiye’den bahsedemeyiz.

Teknolojik bağımsızlığın gerçekleşmesi kapsamında da yerli savunma sanayimizin teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ihtiyaçlarının karşılanmasında dışa bağımlılığın asgari seviyelere indirilmesi önem arz ediyor.